ČT - UDÁLOSTI V REGIONECH 13. 7. 2018

Pátek v 20:35 |  Aktuality

ČESKÁ TELEVIZE - UDÁLOSTI V REGIONECH 13. 7. 2018

"Ta podstata věci je dobrá pro obec, takže, dejme tomu, rozhodne i proti občanům. To se někdy stane," reaguje místostarosta Častolovic Antonín Podzimek.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140713-udalosti-v-regionech/video/631706

 

Demokracie nebo diktatura?

4. července 2018 v 16:00 | J.N. |  Víte, že...?
Další číslo obecního zpravodaje Zdroj již spatřilo světlo světa, nicméně opět v něm nenajdete ani jeden příspěvek opozičních zastupitelek. A to navzdory skutečnosti, že odvolací soud v HK dne 4. 6. 2018 potvrdil rozsudek Okresního soudu v RK, který rozhodl, že městys Častolovice jakožto vydavatel čtvrtletníku opakovaně porušil tiskový zákon, když cenzuroval příspěvky opozičních zastupitelek a neumožnil jim jejich zveřejnění. Abyste nebyli ochuzeni o jejich nejnovější články, přinášíme Vám je nyní alespoň prostřednictvím našeho blogu.

Demokracie nebo diktatura?


Od počátku volebního období 2014-2018 jsou v Častolovicích pošlapávány demokratické principy. Ještě nikdy od r. 1989 tu nebylo, aby opozice nedostala předsedu kontrolního výboru. Kdo má čisté úmysly a chce poctivě pracovat, rozhodně se toho nebojí, naopak je rád, že má nad sebou přísnou kontrolu, kdyby náhodou došlo k pochybení, aby se věc mohla napravit. Proč tomu nyní tak není? To nechť si každý domyslí sám. Opozici nebylo nabídnuto ani místo člena tohoto výboru, ba ani členství ve výboru finančním, přestože má v tomto směru mezi sebou velmi zkušené osoby, které by jistě svými vědomostmi a zkušenostmi byly velkým přínosem. Nikdo z opozice nesmí být ani v žádné komisi, prostě nikde, přestože zastupuje 4.953 hlasů voličů.

Výše jmenované není dáno ze zákona, je to spíš otázka morálky, poctivosti a dobrého úmyslu. Na co však má každý zastupitel právo ze zákona, je poskytování jakýchkoliv informací, a to zdarma. Zpočátku volebního období si však v Častolovicích musely opoziční zastupitelky za informace platit, a tyto byly dost často jen kusé a neúplné. Tady pomohl odbor kontroly a dozoru MV, který starostovi vše vysvětlil a věc se částečně zlepšila, ale ne úplně, informace byly a jsou posílány na hraně zákonné lhůty, některé jsou stále odpírány, některé jsou neúplné.

O problémech, které tíží Častolovice (např. rozbité dveře u nářaďovny, bezpečnost na dětském hřišti, napjaté vztahy v zastupitelstvu, problémy se školou) se snažily opoziční zastupitelky psát do čtvrtletníku Zdroj, ani zde jim nebyl dán prostor, ba naopak, byla na ně podaná žaloba podepsaná starostou Častolovic, že ony porušují tiskový zákon. Nesmysl, žaloba byla samozřejmě bezpředmětná, tedy zastavena, ale městys platil právní služby najaté velmi drahé pražsko-hradecké advokátní kanceláře. Platil i v případě žaloby na jednu starší dámu, duši čistou, perzekuovanou v minulém režimu za vlastní názor a teď ji potkalo něco podobného, ve stejné budově, jen o dveře dál. Samozřejmě opět bezpředmětné podání. Městys prohrál i spory s bývalou ředitelkou školy, která raději odešla do Dobrušky, kde si jí jako ředitelky jinak váží.

Vrátím se však ke Zdroji - ne opozice, ale redakční rada, potažmo RM a starosta porušují tiskový zákon, který říká, že zastupitelům se musí články tisknout. Aby se domohly svého práva a svobody slova, rozhodly se 3 opoziční zastupitelky, že tentokrát ony se domůžou zákonnosti, a proto zhruba před dvěma lety podaly žalobu na městys, aby soudní cestou došlo k naplnění jejich práva na publikování příspěvků. Soud 1. instance v říjnu 2017 jednoznačně rozhodl v jejich prospěch a své rozhodnutí podepřel několika judikáty. Soudný člověk by uznal porážku a jednoznačnost zákona, ne tak pan starosta, který snad své rozhodnutí odvolat se neopřel ani o rozhodnutí RM a vše se vleklo dál. Asi to byla hra o čas. Po různých průtazích, zejména ze strany žalovaného, konečně 4.6. proběhl odvolací soud u KS v Hradci Králové, který potvrdil rozsudek soudu okresního, tedy povinnost vydavatele otiskovat zastupitelkám jejich články, včetně těch zamítnutých. Uzná konečně starosta a jeho věrní, kde je pravda a co říká zákon, nebo budou vymýšlet jak dál spor prodloužit a zejména taky prodražit? Ono z cizího krev neteče, existuje však okruh zainteresovaných osob, které lze povolat k zodpovědnosti.

Mgr. Jarmila Novohradská

Od září s novým panem ředitelem

2. července 2018 v 14:00 | Z.Č.

Další číslo obecního zpravodaje Zdroj již spatřilo světlo světa, nicméně opět v něm nenajdete ani jeden příspěvek opozičních zastupitelek. A to navzdory skutečnosti, že odvolací soud v HK dne 4. 6. 2018 potvrdil rozsudek Okresního soudu v RK, který rozhodl, že městys Častolovice jakožto vydavatel čtvrtletníku opakovaně porušil tiskový zákon, když cenzuroval příspěvky opozičních zastupitelek a neumožnil jim jejich zveřejnění. Abyste nebyli ochuzeni o jejich nejnovější články, přinášíme Vám je nyní alespoň prostřednictvím našeho blogu.

Od září s novým panem ředitelem


O tom, že místní škola je již od 1.12.2017 bez ředitele, všichni vědí a netřeba připomínat, co tomuto stavu předcházelo. Nicméně málokdo tuší, co následovalo. Všichni očekávali, že se zřizovatel bude snažit v co nejkratším možném čase vyhlásit konkurz a zrealizovat ho. To se ovšem nestalo a při opakovaných dotazech, proč tomu tak je, se opozičním zastupitelkám dostávalo stále stejné odpovědi - "vše se připravuje". Přípravy nakonec trvaly až do 16.4.2018, kdy proběhl tolik diskutovaný konkurz. Pokud ale někdo čekal, že nový pan ředitel neprodleně nastoupí, spletl se. Zřizovatel ho jmenoval až od 1.7.2018, což je v určitém ohledu pochopitelné, neboť pan ředitel musel ve stávajícím zaměstnání dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, nicméně na druhou stranu je to více než zarážející. Proč? Kdo je alespoň trochu zběhlý v problematice školství
(v případě Rady městyse Častolovice minimálně jeden člen),
ten ví, že zejména poslední měsíce školního roku jsou zásadní pro přípravy toho nadcházejícího. Tvoří se úvazky, hledají se náhrady za odcházející kantory, objednávají se nové učebnice, řeší se obsazení tříd, atd... To je jen malý výčet toho, co je nanejvýš nutné. Všechno tohle by ale měl řešit a rozhodovat ředitel školy, což zřizovatel absolutně nebral v úvahu. Jestli to byl záměr nebo nutnost, to se už nedovíme.

Jisté ale je, že zatímco v době, kdy školu řídila Mgr. Bc. A. Bačíková MBA, byla škola neustále ve středu zájmu a v podstatě pod velmi kritickým drobnohledem, po jejím odchodu vše utichlo. Školu od té doby řídí statutární zástupkyně Mgr. Bc. J. Řízková MBA, která musí odvádět práci za dva a musí řešit vše výše uvedené a spoustu dalšího. Ani nový pan ředitel nemůže zatím příliš vypomoci, neboť mu to pracovní vytíženost spojená s ukončováním současného pracovního poměru asi neumožňuje. Je tedy velice smutné, že se zřizovatel ani v nejmenším nezajímá o to, zda není potřeba s něčím vypomoci.

Jestli se situace zlepší s nástupem nového ředitele, na to si musíme počkat do září, až do školních lavic opět zasednou nedočkaví žáci. Závěrem bychom novému panu řediteli chtěli popřát, aby se s novou funkcí co nejrychleji sžil a aby činil pokud možno jen samá správná rozhodnutí. Zároveň mu přejeme spolupracujícího zřizovatele a spolehlivý pedagogický sbor.

Z. Čestická
 


Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

1. července 2018 v 19:30 | I.P. |  Názory občanů

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

Původně jsem neměla v plánu tady psát nějaké své poznatky, ale po "faux pas" na vyřazení se k tomuto, jako třídní učitelka, musím postavit čelem. Jako první mě zarazilo chování pana starosty, který stál na schodech čelem ke mně, ale na můj pozdrav neodpověděl, což beru za určitý způsob buď pohrdání, nebo nevychovanosti. Větší překvapení na mě čekalo v místnosti Hudečkovy galerie, kde klimatizace fungovala tak na 50%, tudíž hned po příchodu se každý začal potit. Slavnostní vyřazení zahájila hezkými slovy paní zástupkyně Mgr. Bc. Jana Řízková, MBA, poté předala slovo panu starostovi - a tady to vše začalo. Chápu, že může zapracovat nervozita, ale číst proslov stylem žáka I. třídy, je poměrně nevhodné. O obsahu se zmiňovat nebudu. I sami žáci a někteří rodiče se nad tímto provedením pozastavili. Velmi srdceryvný proslov měla p. učitelka Mgr. Stanislava Chaloupková, která dokázala i mě, člověka neukazujícího své emoce, skoro rozplakat. Na výslovné přání žáků byla přítomna i bývalá paní ředitelka Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA, která předala žákům šerpy. Pak následoval proslov žáků a na závěr bylo promítnuto video (mj. krásně natočené), které formou představy a reality zpracovalo život žáků ve škole. Díky reakcím v sále se video líbilo i zúčastněným :) Já bych touto cestou chtěla proto žákům IX.A velmi poděkovat a popřát jim jen to nej do dalšího života. Kolegyním přeji krásné prázdniny a mnoho pevných nervů do dalšího školního roku, ve kterém se již potkávat na půdě školy nebudeme, ale v soukromí ano :-)
I. P.

O pozdravu a komunikaci aneb Tak se na starou babu musí

15. června 2018 v 19:00 | J.A. |  Názory občanů

O pozdravu a komunikaci aneb Tak se na starou babu musí

Už 1. ledna t.r., hned po Silvestru, se mi stalo, že mne na liduprázdné ulici oslovil mladý muž v čepici slovy:
"Tak vás už zdravit nebudu, lásko!"
Já koukám, a on to představitel obce. Ten nejvyšší.
Opovážila jsem se ohradit a říkám: "Pane starosto,co si to dovolujete?"
On: "Píšete nepravdy." Já: "Kdy jsem co psala?"
On: "Jděte domů!"

Napsala jsem pak do týdne stížnost na toto chování adresované vedení městyse, potažmo zastupitelstvu. Hned v den podání, 8. ledna, mladý muž porušil svou inzerci a v prostorách výdejny školních obědů mě pozdravil, ovšem tak, že by ode mne pes kůrku nevzal, a když šel okolo, slyšela jsem, jak si uplivl. To asi za dva měsíce na to už se na předsevzetí rozpomněl a na chodníku naproti radnici, kdy jsme se míjeli na metr od sebe, už opravdu nepozdravil. No prosím. Umět pozdravit dle staré písně, kde se praví "Hněvej ty se na mě, nebo nehněvej, ale když mě potkáš, pozdravení dej," je vskutku věcí vkusu a dobré výchovy. Na veřejném zasedání pak k mé stížnosti poznamenal, že Rada se jí zabývala, není kompetentní v této věci zaujímat stanovisko, či jak to tam bylo, a pokud se mi něco nelíbí, můžu se soudit. V diskusi jsem vystoupila a řekla, že takovými banalitami zatěžovat soudy nemíním, zato si ale myslím, že takovéhoto starostu si naše městečko nezaslouží. Musela jsem odejít, v čemž bylo spatřováno málem pohrdání, ale to už je věc další. Důležité je, že ty mé "nepravdy", jak se o mých případně kritických slovech starosta vyjadřuje, se velmi těžce poslouchají. Jemu tedy určitě, a tak si řekl (asi), že mne bude deptat jinak.

Příležitost se mu naskytla skoro po půl roce, ve čtvrtek 14. června 2018. Opět v prostorách školní výdejny obědů mne, teď už tedy bez pozdravu, poměrně zhurta a naprosto nečekaně, oslovil takto:
"Paní Albrechtová, až zase budete dělat kampaň proti mně v Klubu důchodců, tak si dejte pozor na tu vaši nevymáchanou hubu!"
Zkoprněla jsem. Takhle se mnou žádný funkcionář n i k d y nemluvil. A že jsem kritikou nešetřila také nikdy. Přičemž slovo kritika chápu jako hodnocení, nic víc a nic míň. Zalapala jsem po dechu a on spustí:
"Vy jste mě pomlouvala! A taky jste řekla, že se tu čtyřicet let nic neudělalo!"
"To není pravda, to jsem neřekla!"
"No vidíte, ani si nepamatujete, co mluvíte! Už se vám to v tý vaší hlavě plete, měla byste jít k psychiatrovi. Vy jste blázen!"
A vzápětí plný vzteku ještě řekl: "Teda, tak zlýho člověka, jako jste vy, jsem ještě neviděl."
Měla jsem mu na to říct, že toho tedy viděl hodně málo a že s radostí k psychiatrovi půjdu, ale až po něm. Ale tak pohotová bohužel nejsem. Především proto, že ten mladý muž si naprosto není vědom toho, jak strašně raní starého člověka takové osočení, ta křivda vyslovená se záviděníhodnou samozřejmostí, neboť podle něj zřejmě musí každý osmdesátiletý člověk, a žena asi tím spíš, trpět ztrátou paměti, demencí či jinými neduhy, takže ztrácí soudnost a nepatří do veřejného prostoru! Já ta slova cítím za všechny své aktivní vrstevníky nesmírně úkorně. Kéž by se dnes statný muž v nejvyšší funkci nemusel dožít tak strašné, nezaviněné potupy od člověka necitelného, neschopného komunikace na úrovni, jako jsem to v ten čtvrtek musela strpět já. Těmito výroky řečenými nahlas ve veřejném prostoru (naše komunikace probíhala i na dvoře i na chodníku u školy), se vůči mně dopustil dehonestace mé osoby, aniž by k tomu měl jedinou nezkreslenou informaci.

1)Nebyla jsem v Klubu důchodců a 2) nešla jsem dělat žádnou pomlouvačnou kampaň vůči němu. Ve čtvrtek 7. června v podvečer jsem šla do Bazyliky za svou spolužačkou, protože jsem sbírala podpisy na podporu dvou nezávislých kandidátních uskupení. Spolužačka byla na místě, protože se účastnila slavnostní schůze Klubu důchodců, a já jsem využila příležitosti, že jsem poprosila o případnou podporu i ostatní. S díky jsem přijala čtyři podpisy a s pochopením pro jiný názor jsem vyslechla i názor jiné paní, která prohlásila, že nic nepodepíše, protože jak je to u nás v obci rozhádané teď, tu nikdy nebylo a že se bývalá starostka, nyní zastupitelka, jen dere k moci. Já jsem na to celkem mírně podotkla, že např. mě, starou osobu, pan starosta nezdraví. Nic jiného jsem neříkala a mám na to hodnověrné svědky, jednoho určitě. To už bychom museli stále jen mlčet a míjet se bez pozdravu, jak to dělá náš současný starosta?

Ono se řekne mít demokracii a svobodu slova, pane. Ale kdyby mělo platit, že si představitel obce z osobních důvodů může kdykoli dovolit slovně zaútočit na starou ženu jen proto, že neumí rozeznat, co je a není pravda či pomluva a že využije svobody slova k tomu, aby beztrestně urážel a na cti utrhal, pak děkuju, nechci.

Nechápu, čeho chce představitel obce na mně dosáhnout. Způsobit mi nervové trauma - a to bych zdaleka nebyla první - nebo abychom se z Častolovic vystěhovali? Abych už nechodila na veřejná zasedání a proboha nemluvila? Abych si nechala všechno líbit? Abych kývala na vše, co vážený pán v čele obce udělá? Abych si už nikam na něj nestěžovala? A to si myslí, že se na to, jak se se mnou vypořádat, jde takhle?
Ale to nechám na něm. Vždyť má akademický titul!

Jana Albrechtová
občanka městyse Častolovice

Kam dál