Reakce na rozhovor s ředitelem ZŠ a MŠ

Pátek v 10:00 | I.P. |  Názory občanů

Reakce na rozhovor s ředitelem Základní a mateřské školy Častolovice Mgr. Martinem Odlem


Rozhovor s ředitelem Základní a mateřské školy Častolovice Mgr. Martinem Odlem

Po přečtení tohoto článku se musím vyjádřit. Zaráží mě několik jeho částí...
1) na konci školního roku opustilo školu 6 učitelů (z toho jedna paní kolegyně šla na mateřskou dovolenou). To, že pan ředitel "povolal do služby" dvě kolegyně, se kterými byla spousta problémů a stížností ze strany rodičů, nevidím jako úspěch.
2) nechápu, o jakých valících se úkolech je řeč, protože na stránkách školy jsou dokumenty, které byly vytvořeny za bývalého vedení, tudíž se pan ředitel na nich nepodílel
3) to, že je učitel kvalifikovaný a má praxi neznamená, že je schopným pedagogem a pochybuji, že za 14 dní toto může někdo říct
4) vrcholem je prohlášení, že škole chybí koncepce rozvoje, tuto koncepci měl mít pan ředitel připravenou k výběrovému řízení, takže nevím, dle čeho komise rozhodovala
5) věta, že po nástupu se pan ředitel začal seznamovat s prostředím také není úplně pravdivá, protože po cca 14 dnech si vybíral dovolenou, na kterou neměl nárok
6) do dnešního dne jsem neobdržela reakci na mail zaslaný do školy, ve kterém jsem vyzvala pana ředitele k zaslání evidenčního listu důchodového pojištění, což je jeho povinností. Pro zápočtový list jsem si musela jet dvakrát.
7) hanit práci předchůdců a myslet si, že jen já školu postavím na nohy, je hodné člověka, který tímto způsobem zastírá svou neschopnost.

Ivona Průšová
 

Oáza stalinismu v Častolovicích

5. září 2018 v 21:00 | J.N. |  Názory občanů

Orlický týdeník 4. 9. 2018

Oáza stalinismu v Častolovicích


Je mi 63 let a zažil jsem už ledacos. Tohle ještě ne. 29 let po SAMETOVÉ REVOLUCI, kdy vzniklo demokratické Československo a Česká republika, existuje městečko, kde jsou naplno pošlapávána základní lidská práva-svoboda projevu a tisku. Rozhodl o tom Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou a následně 4. června 2018 i odvolací Krajský soud v Hradci Králové. Toto městečko s cenzurou se jmenuje Častolovice.

V komunálních volbách v roce 2014 kandidovalo v Častolovicích s 1600 obyvateli deset stran(!).Přestože výrazně zvítězilo hnutí PROSPERITA, množina poražených stran (KSČM,ANO a na ně napojená HNUTÍ) dala dohromady většinu (8 z 15 zastupitelů). Tato většina ihned dosadila všechny své zástupce do rady městyse, do všech výborů a komisí. Opozice v nich nedostala jediné místo, což nemá v naší demokratické republice obdoby. Všem opozičním zastupitelkám byla také zabavena veřejná informační skřiňka. Lidé, kteří mají jiné názory na fungování obce než starosta Zdeněk Praus z Hnutí Ano, jsou perzekvováni, pronásledováni. Měli, včetně celé opozice zastupitelstva, zakázáno v častolovickém čtvrtletníku Zdroj cokoli publikovat a kritizovat.

V demokratické společnosti vykonávat funkci starosty určitě není snadná záležitost. Autoritu si dotyčný musí vybudovat svým chováním, jednáním, pracovitostí, díky vědomostem, schopnostem argumentovat, diskutovat a komunikovat. Protože starosta a krajský zastupitel Praus tyto vlastnosti postrádá, upevňuje si autoritu zákeřným vyhrožováním a zastrašováním. Nutno přiznat, že to u velkého počtu lidí v Častolovicích zabírá. A má ještě také zvláštního koníčka: pronásledování a šikanování žen, nejvíce těch, které jsou schopnější než on! Uvedu několik příkladů: jednu bývalou účetní, která nikdy nebyla členkou žádné politické strany, v žádných volbách nekandidovala a všemi předchozími starosty byla 22 let hodnocena jako velmi dobrá, spolehlivá pracovnice a poradce, tu starosta Praus soustavně psychicky deptal, protože předpokládal, že patří k jeho opozici!? Nakonec skončila v pracovní neschopnosti, poté musela odejít. Na osmdesátiletou středoškolskou profesorku, která nesměla v 70. a 80. letech za komunistů učit, podává stejně jako oni trestní oznámení na policii jen kvůli tomu, že si dovoluje kritizovat jeho nedemokratické postupy. Při jakémkoliv osobním kontaktu ji uráží ironickými poznámkami. Ředitelku základní školy, veřejností i pedagogickým sborem uznávanou, tři roky šikanoval a pronásledoval soustavnými kontrolami jen kvůli tomu, že jako zkušený profesionální pedagog měla jiné názory na fungování školy než on, naprostý laik. Finanční podpora ZŠ ze strany radnice (jako zřizovatele) byla za pana Prause nejhorší široko daleko. Když však ředitelka sama získala pro školu státní dotaci 600 000 Kč, bylo jí to radou městyse ještě vyčítáno! Soustavným odnímáním finančních prémií a vytýkáním neexistujících chyb, jí starosta doslova dohnal k tomu, že se přihlásila koncem roku 2017 do konkursu na ředitele jiné ZŠ. Ten vyhrála a logicky tam odešla. Kuriózní je, že v přímém souboji porazila kandidáta, který byl nyní, díky hlasům Prause a komunistů v Radě městyse, zvolen do funkce ředitele ZŠ v Častolovicích místo bývalé ředitelky! Silně mi to připomíná stalinistická 50.léta minulého století, kdy brigády socialistické práce a úderky složené z komunistických dělníků a tkadlen rozhodovaly o tom, kdo bude dělat primáře chirurgického oddělení nemocnice, ředitele jakéhokoliv podniku apod. Jediným kritériem ke zvolení byla intenzita oddanosti k režimu. Těsně před prázdninami podalo několik učitelů ze Základní školy v Častolovicích výpověď. Bude zajímavé sledovat, kdo bude učit žáky v září 2018.

Je všeobecně známé, a psychiatři to považují téměř za zákon, že když se ten, kdo zastrašuje a šikanuje ženy a děti, sám dostane do úzkých, projeví se jako zbabělec. A tak poté, co se jeden občan loni na Veřejném jednání zastupitelstva zeptal přímo starosty Prause, kdo nařídil stavební suť z rozbourané stavby rozvozit po příkopech kolem Častolovic, což lze v 21.století v zemi Evropské unie považovat za barbarský zločin, starosta nejistě těkal očima po přítomných a poté odpověděl: "To já ne… to rada." Asi v tu chvíli zapomněl, že členem rady je i on! Když opoziční zastupitelky nazval na Veřejném jednání městyse v březnu 2018 krávami, chytl se toho spontánně okresní tisk a posléze i televize NOVA, před jejímiž redaktory prchl pan Praus jako zajíc. Když ho reportér ČT požádal telefonicky o rozhovor, zprvu souhlasil. Hodinu před schůzkou ale rozhovor pomocí SMS zrušil. Při pronásledování opozice po podání žalob a trestních oznámení na soudy a policii se sám k jednáním na uvedených institucích nedostavoval, posílal tam za sebe právníky. Ty štědře platí z peněz daňových poplatníků.

Možná se vám bude zdát, že přeháním. Není tomu tak. Kromě výroků soudů a přestupkových komisí, kde pan Praus všude prohrál, se můžete zeptat na názor starostů okolních měst a obcí. Nabízí se také otázka, proč nikdo tohoto člověka ještě nezastavil? Protože v Radě městyse Častolovice s ním sedí současní i bývalí komunisté, kteří mu za celé volební období všechno jednotně odhlasovali! I do nebe volající lumpárny. Podpořili ho i dva nekomunisté, co prodali starostovi vlastní svědomí. To, že pokazil řadě žen kus života, nadřízené instituce zas tolik nepálí, protože z cizího krev neteče!

Nedávno jsme si připomněli výročí popravy Milady Horákové zločinným komunistickým režimem a v těchto dnech i 50.výročí od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Ukazuje se, že téměř 30 let po Listopadu 1989 zdaleka nemá demokracie ještě vyhráno. Příběh starosty Prause ukazuje, kam až to může dotáhnout člověk obdařený těmi nejodpornějšími bolševickými vlastnostmi, jako jsou mstivost, prolhanost, hloupost, zákeřnost, zloba, závist, zášť… Odstrašující příklad z Častolovic budiž mementem pro celou naši zemi.


J. N.,Častolovice


Pozn: Text je výhradně názorem autora a nemusí se shodovat s názorem redakce.

Leták - září 2018

4. září 2018 v 18:00 |  Leták
 


Cenzura ve zpravodaji skončila u soudu. Městys včas nezaplatil soudní výdaje kvůli dovolené a čelil exekuci

27. srpna 2018 v 12:00 | Orlický.net |  Napsali o nás

Cenzura ve zpravodaji skončila u soudu. Městys včas nezaplatil soudní výdaje kvůli dovolené a čelil exekuci

Orlický.net 27. srpna 2018

Letos v červnu skončila pravomocným rozsudkem u krajského soudu v Hradci Králové kauza porušování tiskového zákona ze strany městyse Častolovice, který vydává obecní zpravodaj Zdroj. Redakční rada tohoto obecního média totiž dlouhodobě odmítala zveřejnit názory tří členů zastupitelstva městyse.

V listopadu 2016 Orlický.net v rámci soutěže zpravodajů Rychnovska udělil anticenu Orlický drápal právě obecnímu zpravodaji Zdroj z Častolovic. V oddůvodnění jsme tehdy uvedli, že zpravodaj vykazuje nedostatky v oblasti specifikované tiskovým zákonem, konkrétně povinností poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva a tedy povinností poskytovat objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku (§4a zákona 46/2000 Sb.). Zástupci redakční rady se tehdy podivovali, jak jsme si mohli dovolit takovou anticenu udělit právě zpravodaji Zdroj, který navíc získal první místo v oblíbenosti mezi čtenáři našeho zpravodajského portálu. Po vyhlášení jsme v kuloárech o tomto tématu ještě nějakou dobu diskutovali a zástupcům redakční rady dali doporučení, jak situaci napravit. Jenže do současné doby k žádné změně nedošlo - některým členům zastupitelstva je stále odepřeno publikovat své články, názory a postoje ve zpravodaji Zdroj. A když oslovíte starostu městyse, coby osobu, která dle zákona o obcích zastupuje obec navenek a odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, tak se vám odpovědi jednoduše nedostane. Musí se na tom usnést rada městyse.

••• CENZURA V OBECNÍM ZRPAVODAJI JDE K SOUDU
Dotčené zastupitelky toto omezování zažalovaly. V říjnu 2017 v soudním líčení mezi žalujícími třemi členkami zastupitelstva městyse a žalovaným městysem Častolovice dospěl k závěru o porušování tiskového zákona také Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, který shrnul, že žalovaný městys žalobkyním neposkytl přiměřený prostor pro uveřejnění jejich názorů týkajících se městyse, a to ani následně ve formě doplňující informace po prvotním odmítnutí, ač k tomu byl dle tiskového zákona povinen. V tehdy nepravomocném rozsudku se dále uvádí, že: "Text (zastupitelek určený ke zveřejnění ve zpravodaji Zdroj, pozn. redakce) není hrubě urážlivý, odporující dobrým mravům či dokonce zákonu. I kdyby v článcích byly některé nepravdivé informace, jak tvrdil žalovaný, k odepření publikace by to vést nemohlo. Žalovaný má totiž prostředky, jak se s nimi vypořádat, může například pod uveřejněný článek připojit své vlastní vyjádření. Naopak k narušení objektivity a vyváženosti informací dochází právě odmítnutím uveřejnění příspěvků opozičních zastupitelek, neboť obsahem periodika jsou potom výhradně příspěvky vedení městyse."

••• JAK DOPADL SOUDNÍ SPOR
V červnu 2018, po odvolání ze strany městyse, Krajský soud v Hradci Králové pravomocně rozhodl, že se rozsudek okresního soudu potvrzuje. "Bylo prokázáno (a nezpochybňováno), že žalobkyně jako členky zastupitelstva územního samosprávného celku městyse Častolovice po vydavateli periodického tisku zpravodaje Zdroj jmenovaného městyse neúspěšně, přitom řádně a včas, požadovaly uveřejnění svých článků (sdělení), vyjadřujících jejich názory a týkající se tohoto městyse," uvádí se v pravomocném rozsudku krajského soudu. Tedy, že skutečně došlo ze strany městyse Častolovice k porušení tiskového zákona.
A co na rozsudek starosta městyse? "Zastupitel má plné právo, aby mu bylo umožněno uveřejnění svého příspěvku, i když bude lživý, zavádějící a v některých případech i napadající jednotlivé osoby s tím, že se protistrana může bránit. Chceme něco takového dělat? Musíme a lidé žijících v Častolovicích si udělají sami obrázek a to v následujícím podzimním čísle časopisu Zdroj. Dnešní společnost je vychovávaná jinak. Musíme si na to zvyknout," zveřejnil své stanovisko na facebookové stránce městyse starosta Zdeněk Praus /Ano 2011/.
Redakční rada zpravodaje odmítavý postoj ke zveřejňování názorů zastupitelů obhajuje tím, že čtvrtletní Zdroj slouží k prezentaci spolků, kulturních a sportovních akcí, školy. "V žádném případě nebudeme v tuto tak již vyhrocenou dobu zveřejňovat podobné články jak z jedné, tak samozřejmě i z druhé strany. Omlouváme se Vám, ale článek nebude otisknut. Doufám, že chápete naše rozhodnutí a příště napíšete něco, co rádi zveřejníme," takto zní oficiální vyjádření redakční rady k zamítnutým příspěvkům. Členem redakční rady je také jeden ze zastupitelů.
Základem demokratického vládnutí je skutečnost, že zvolení zástupci občanů musí dělat to, co jim nařizuje zákon a nikoliv to, co sami považují za účelné. Taková jsou pravidla. "Tiskové právo a povinnosti upravené v tiskovém zákonu je třeba vykládat ve spojení zejména s Listinou základních práv a svobod, zaručující mimo jiné svobodu projevu a právo na informace, právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod. Do popředí zájmu je třeba klást zásadu nepřípustnost cenzury (čl. 17 odst. 1 - 4 Listiny). A tyto principy nelze ztrácet ze zřetele při plnění povinnosti vydavatele podle § 4a tiskového zákona poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkajícího se tohoto územního samosprávného celku," uvádí se v rozsudku královéhradeckého krajského soudu.
Téměř po čtyřech letech musí radnice zveřejnit jiný názor než ten, který zastupuje starosta Praus a členové rady městyse. Praus přitom při ustavující schůzi zastupitelstva v roce 2014 prohlásil, že: "V obecní politice záleží jenom na jednom, je to vždy o společné práci, o komunikaci s lidmi a hlavně o vstřícném a slušném chování." Ke dni zveřejnění tohoto článku na zpravodajském portálu Orlický.net nebylo třetí letošní číslo zpravodaje zveřejněno. "Otištění článků se určitě opět vyhnou a nové číslo Zdroje předpokládáme, že vyjde až po volbách," prohlásila žalobkyně a zastupitelka městyse Jarmila Novohradská /SNK/.

••• MĚSTYS MUSÍ ZAPLATIT NÁKLADY ŘÍZENÍ, BYLA EXEKUCE NEZBYTNÁ?
Rozsudek krajského soudu ve výroku II. žalovanému potvrdil dle rozhodnutí okresního soudu povinnost do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku nahradit žalobkyním náklady řízení ve výši 22.335 Kč. Částku pak navýšil o soudní výdaje spojené s odvolacím řízením a uložil žalovanému, aby každé ze žalobkyň zaplatil po 1.815 Kč. Rozsudek byl vynesen 4. června 2018, právní moci pak nabyl na konci června. "Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 6. 2018. Bylo v něm stanoveno, že žalovaný je povinen uveřejnit předmětné články ve zpravodaji nejblíže následujícím po právní moci rozsudku, a nahradit žalobkyním náklady řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí," uvedl na dotaz zpravodajského portálu Orlický.net mluvčí krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek. Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost uhradit náklady řízení byla stanovena nejpozději do 29. června 2018.
Jenže starosta Zdeněk Praus na facebookové stránce městyse uvádí, že: "Rozhodnutí odvolacího řízení Krajského soudu v Hradci Králové jsme obdrželi do datových schránek městyse Častolovice dne 9. července 2018. Rada městyse Častolovice zařadila neprodleně tento bod na své nejbližší jednání RM-97-2018 dne 16. 7. 2018." Odlišný datum pak zveřejnil místostarosta městyse Miloš Tichý /Top09/ na stejné sociální síti v odkazu na termín zveřejnění soudem stanovených článků zastupitelek: "Vzhledem k tomu, že rozsudek byl doručen právnímu zástupci městyse a potažmo i panu starostovi (dne 3. 7. 2018) až po uzávěrce dne 15. 6. 2018, bude zveřejněno v příštím čísle, ve Zdroji č. 3/2018."
Oba tito představitelé městyse tedy operují za A) s odlišnými datumy a za B) s datumy, které jsou již po splatnosti určené soudem. Není proto divu, že se žalobkyně svého práva domáhaly exekučním řízením vůči městysi. "Nerespektování nařízení soudu ze strany obce, to prý nemá obdoby, možná máme zase jedno smutné prvenství. V souvislosti s tím, že Praus pohrdá rozhodnutím soudu, jsme přistoupily k donucovacímu prostředku a pověřily naši právničku, aby podala exekuci na městys," okomentovala pro Orlický.net důvody podání exekuce Novohradská. Podle místostarosty Tichého je to ale faul. "V komunální politice se v různých přestávkách pohybuji už téměř tři desítky let. Proto jsem už zažil ledacos. Ovšem podat jako zastupitel, spíše tedy zastupitelka, návrh na exekuci, proti vlastnímu městysi, to tady ještě opravdu nebylo, to už je hodně "přes čáru"…!" uvedl na facebooku. O exekučním řízení přitom rozhodl Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou. "Zdejšímu soudu byla doručena žádost soudního exekutora Bohumila Brychty, aby byl pověřen vedením exekuce k vymožení povinnosti zveřejnit články opozičních zastupitelek. Soud jmenovaného exekutora pověřil, další postup při vymožení povinnosti uložené rozsudkem je zcela v jeho rukách," okomentoval pro Orlický.net předseda Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou Michal Strnad. Podle vyjádření soudního exekutora byla exekuce finančního plnění ukončena z důvodu uhrazení soudem stanovené částky, v současnosti se řeší výlohy na exekuční řízení. Jak uvádí místostarosta Tichý na facebooku, městys uhradil peníze 27. 7. 2018. Tedy 29 dní po soudem stanovené lhůtě!
Za exekucí tedy není třeba hledat zlovůli zastupitelek, ale zcela laxní přístup vedení městyse Častolovice. Vysvětlení tohoto zpoždění nakonec předložil sám starosta Praus: "Soudní výlohy a poplatky budou zaplaceny po zaúčtování naší zaměstnankyní úřadu v měsíci červenci, protože v letních měsících dochází k omezenému provozu z důvodu čerpání dovolených."


Dave Ruppert

Kdo dělá ostudu...?

26. srpna 2018 v 19:00 |  Kde je pravda?

Kdo dělá ostudu...?


Vedení radnice čtyři roky záměrně porušuje zákon a nepřipustí žádnou diskusi, to musel rozhodnout až okresní soud a následně potvrdit krajský soud (již několikrát jsme Vás o tom informovali prostřednictvím letáků a i na častolovickém blogu), ale najednou za vše může jen opozice a prý opozice dělá ostudu. Neměl by si někdo nejdříve zamést před svým prahem? Kdyby někdo dělal práci tak, jak má a v zájmu všech občanů, nemusela se celá situace vyhrotit tak daleko, že se naše městečko dostalo až do hledáčku médií.

To tu skutečně 30 let nebylo, aby byl nastolen totalitní režim, vyšachována opozice ze všech výborů a komisí (nesmí být ani ve výboru kontrolním - toť paradox, koalice kontroluje sebe sama), informace opozičním zastupitelkám nejsou podávány řádně, plnohodnotně a včas, dokonce za ně musely zpočátku platit, než v tomto učinilo pořádek ministerstvo vnitra, Zdroj je cenzurován (viz vyjádření soudu) - to skutečně v Častolovicích a zřejmě ani nikde jinde ještě nebylo!!!

Chronologie soudního sporu dle právničky opozice.

Spor začal zhruba před dvěma lety, opravdu se tedy nejedná o předvolební kauzu, jak se snaží podsunout veřejnosti koalice, která naopak vše zdržovala omluvami právníka a odvoláním, zřejmě to byla hra o čas, aby články opozičních zastupitelek nemohly být otiskovány:

"Pan starosta a spol. se nyní snaží celou věc obrátit ve svůj prospěch a zamlčet to podstatné, a sice, že celá věc vznikla pouze proto, že oni zcela ignorují tiskový zákon, opakovaně a vědomě ho porušují tím, že zcela odmítají zveřejnit jakýkoli Váš příspěvek, a to i poté, co byli Okresním soudem v Rychnově po podání žaloby upozorněni na pravděpodobný neúspěch ve věci. Proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou se odvolali i přesto, že znění tiskového zákona a závěry soudu jsou jednoznačné. Na odvolání obecně má každý právo, ale vznikají tak další náklady, které zde platí obec ze svého rozpočtu, tj. na úkor občanů.

Krajský soud v Hradci Králové, jako soud odvolací, dne 4.června 2018 vyhlásil rozsudek, ve kterém potvrdil povinnost zveřejnit články a také uložil povinnost zaplatit náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku. Vyhlášení rozsudku byl přítomen právní zástupce obce a obdržel protokol z jednání, ve kterém je rozsudek v plném znění uveden. Již 4. 6. 2018 tedy obec věděla, že bude muset platit náklady řízení v krátké lhůtě 3 dnů. Mohla a měla si tedy zjistit účet, na který má platit - měla na to dostatek času ( minimálně 22 dní).

Písemné vyhotovení rozsudku bylo oběma právním zástupcům doručeno nejpozději 26. 6. 2018 a téhož dne nabyl rozsudek okresního i krajského soudu právní moci. Lhůta pro plnění byla 3 dny od právní moci rozsudku, tedy do 29. 06. 2018.
Obec tedy byla povinna podle rozsudků zaplatit do 29. června 2018.

Rozsudky okresního soudu i krajského soudu jsou vykonatelné od 30.06.2018, tedy již 30. června bylo možné podat návrh na exekuci. Není pravdivé tvrzení v článku obce, že právní zástupce obdržel rozsudek až 3.7.2018.

Vzhledem k tomu, že ve lhůtě určené soudem nezaplatili, jsem napsala 3. 7. 2018 právnímu zástupci (nikoli obci) e.mail s účtem kam mají zaplatit. E.mail ze dne 3.7.2018 jsem psala v době, kdy již byli v prodlení se zaplacením.

Když nezaplatili ani 13.7.2018, ještě jsem čekala, a když peníze nepřišly ani v následujícím týdnu, podala jsem dne 20.7.2018 návrh na exekuci. Návrh byl téhož dne doručen exekutorovi a exekuce byla tímto dnem zahájena. Obec částku zaplatila 27.7.2018, tedy týden po zahájení exekuce.

Z kopie, kterou jsem obdržela od exekutora, vyplývá, že právní zástupce obce poslal obci pokyn, kam mají zaplatit, až 24.7.2018. Je tam tedy i prodlení v komunikaci mezi obcí a jejich právním zástupcem a každý se teď snaží hájit to svoje."

Kam dál