Schůzka rodičů nespokojených s místní ZŠ

20. ledna 2015 v 20:46 | Andrea Micherová |  O škole
Začátkem třetího lednového týdne se po Častolovicích začala šířit zpráva o jakési schůzce, kterou svolávali rodiče nespokojení s místní základní školou, tedy přesněji řečeno s několika konkrétními jevy, které se týkají chodu školy. Proslýchalo se dokonce, že v rámci schůzky má být podepsána i petice proti škole. Zjistit, kdy a kde se akce bude konat a kdo ji vlastně organizuje, byla téměř práce hodná detektiva. Nakonec se ale objevil malý letáček na dveřích krámku s dětskou módou U zvonečku v Masarykově ulici a kromě toho opět nezklamaly místní tamtamy, takže vyšlo najevo, že ono shromáždění se uskuteční v pátek 16. ledna 2015 v 18.00 hodin v místní sokolovně.
Ač nikým nezvané, dohodly jsme se s kolegyněmi učitelkami, že když jde o nespokojenost se školou, asi bychom tam neměly chybět, abychom v případě potřeby podaly vysvětlení. To se nakonec ukázalo jako dobrý nápad. Stejného názoru byla i paní ředitelka s paní zástupkyní, osoby to nejpovolanější pro řešení stížností výše zmíněného rázu, a tak jsme se tam sešly spolu s několika nespokojenými, ale, jak vyšlo později najevo, i spokojenými rodiči. Mezi přítomnými nechyběl ani zástupce Rady městyse a též jeden ze zastupitelů a členů Rady školy v jedné osobě.
Mluvčí zvolená z řad zástupkyň nespokojených rodičů posléze přednesla několik palčivých problémů, které dle jejich názoru ohrožují kvalitní fungování školy, a je tedy nutné je řešit. Mimo jiné bylo zmíněno časté střídání učitelů, nespokojenost s některými pedagogy 2. stupně, nesouhlas s novou formou lyžařského výcviku, potíže se zajištěním pracovních sešitů na angličtinu či zapisování dětí chodících během vyučování na WC. Po vyřčení každého bodu byl vždy poskytnut prostor pro diskuzi. Ten pokaždé využila paní ředitelka, která, i za podpory paní zástupkyně, podala ke všem projednávaným záležitostem podrobné a logické vysvětlení a velice trpělivě se snažila uvést všechny nesrovnalosti na pravou míru, což organizátorky schůzky kvitovaly s povděkem. I přítomní rodiče se zapojili do debaty a vyjádřili svůj názor k dané problematice. A i když sem tam došlo i k, řekněme, ostřejší výměně názorů, tak to přece ke schůzkám takového charakteru patří a alespoň se, jak se říká, "vyčistil vzduch".
Zhruba po hodině a čtvrt byla schůzka ukončena a myslím, že lze říci, že ke spokojenosti obou stran. Určitě tedy není důvod k podávání nějaké petice. Všechno je totiž o komunikaci, a pokud spolu budou lidé schopni mluvit a debatovat tak, jak tomu bylo v tomto případě, předejde se potom spoustě nedorozumění a zbytečným sporům.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama