Můj názor na dění v Častolovicích

4. března 2015 v 23:55 | Vladimír Vomáčka |  Názory občanů
Můj názor na dění v Častolovicích

Když jsem v loňském roce byl přítomen ustavujícímu zasedání zastupitelstva městyse Častolovice, nestačil jsem se divit. Hned v úvodu bylo odhlasováno, že se nesmějí číst výsledky voleb. Proč asi, když v minulosti se vždy četly?
Dále záleželo na jednom hlasu, a to byl pan P. Než jsem se rozkoukal, byl jsem svědkem, jak rozdílem jednoho hlasu bylo jemu odhlasováno cca 48000,- ročně navíc proti velmi pracovitému minulému místostarostovi. Zbývá otázka, byla to korupce nebo nebyla?

Od té doby všechna hlasování byla 8 : 7.
Starostou se stal muž bez potřebné praxe a zkušeností a podle toho to také v našem městysi vypadá, do všech výborů a komisí byli dosazeni lidé, kteří jsou loajální k současnému vedení. Hned na úvodním jednání rady městyse si zdvihli plat rady o 50%. Rozhodnutí, aby se firmě Orsil Isover přenechal pozemek v biokoridoru městyse daný územním plánem, byl vrcholem jejich povýšenosti a přehlížení potřeb občanů. Já jako předseda Občanského sdružení EKORS dobře vím, co nám dalo práce, než jsme tento podnik usměrnili do dnešních hodnot, ale co můžete dělat, když i předsedou stavební komise je člověk z výše uvedeného podniku. Nové vedení čeká, že tento podnik bude k nim štědřejší, ale zbývá otázka, na čí úkor?

V další části je jednání ohledně obchvatu Častolovic. Ve hře jsou dvě varianty. Na toto téma proběhla diskuze v restauraci Na Hřišti, kde "zasvěcení" z vedení obce podávali výklad k tomuto tématu. Ani jeden z nich, i když byli vyzváni, neřekl, kterou variantu podporuje.

Naše občanské sdružení podporuje variantu obchvatu za zastávkou ČD směr Libel.
Jedná se o první část obchvatu, která by měla ulehčit přetížené ulici Komenského,
vše by mělo navazovat na budoucí hlavní obchvat za Orsilem.

Dále se této partě podařilo psychicky odrovnat účetní městyse, která po celá dlouhá léta byla vzornou účetní a veškeré audity byly bez závad. Nejlépe, kdyby se dosadila vlastní, aby nikdo do účetnictví městyse neviděl.
Dalším hřebíčkem se stalo, když bývalá starostka pí Novohradská se chtěla zúčastnit jednání s pražskou právničkou ohledně sporu s firmou SOVIS o předraženou zakázku, výstavbu ulic Polnodvorská. Vrcholem arogance moci se stalo, když náš povedený starosta dal pí Mgr Novohradskou vyvést z jednání Policií ČR. Viz zápis policie. Nesměřuje to k tomu, aby se vše zametlo pod koberec a obvinila se minulá, velmi svědomitá a neúplatná starostka? Ona, která měla největší mandát od občanů, více něž dvakrát větší než současný nastrčený starosta? Zdá se však, že je ale totiž lepší někoho nastrčit, aby se zpozadí dalo tahat za nitky, a pak dát od něho ruce pryč, to se u nás už bohužel kdysi taky stalo.

Další ve hře je nesmyslně drahá rekonstrukce ulice Masarykova, komu poslouží?

Vážení, to od voleb uběhlo pár měsíců, nechci to vidět, co bude za 4 roky, chraň nás Pán Bůh.

Za Občanské sdružení EKORS Vladimír Vomáčka.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama