Petice

24. dubna 2015 v 16:00 |  O dopravě
V těchto dnech je "horkým tématem" v Častolovicích "petice".
Petici sepsalo a podepsalo 28 občanů, kteří bydlí nebo vlastní nemovitosti v příslušné části ulice Masarykova
(od křižovatky u hasičárny - po náměstí).
Jedná se o úsek, kde má dojít k posunutí středu osy vozovky. Petice jako taková není proti "opravě", jak je mnohokrát mylně podsouváno, ale hlavně proti posunutí středu vozovky, a to k žádné ze stran silnice.
Proto jsme se rozhodli zveřejnit celý text této petice.

Celé znění petice:

Petice občanů

příslušné části ulice Masarykova v Častolovicích,

dle zákona číslo 85/1990 Sb., o právu petičním,

zjm. ve věci nesouhlasu občanů s posunutím středu silnice I/11 v Častolovicích a to k žádné ze stran ulice Masarykova.

My, níže podepsaní občané,

tímto ve věci opravy silnice I/11 - 4. etapa (silnice) v Častolovicích:

souhlasíme se zúžením obou jízdních pruhů ze 4 m na 3,5 m směrem ke stávajícímu středu vozovky, s obnovou živičného povrchu a s předlážděním stávajících propadlých dlažebních kostek na krajnicích této silniční komunikace (náš návrh). Dojde tak ke zklidnění dopravy na silnici I/11 v Častolovicích a ke zlepšení možnosti stání na obou stranách této komunikace.

Nesouhlasíme s posunutím středu komunikace I/11 a tedy i dopravy po ní a to k žádné ze stran ulice Masarykova v Častolovicích.

Nesouhlasíme tedy se zastupitelstvem městyse dne 05.03.2015 odsouhlaseným řešením způsobu opravy silnice I/11 - 4. etapa:

a) Nesouhlasíme s vybudováním zbytečného

několikasetmetrového "parkovacího pásu" po pravé straně silnice směrem na Kostelec nad Orlicí (téměř již od knihovny až po náměstí v Častolovicích) pro zlepšení parkování zhruba dvou až tří aut zde občas stojících.

Toto řešení by znamenalo:

* téměř znemožnění parkování na druhé straně komunikace (z pohledu stání aut straně frekventovanější)

* posun stávajícího středu vozovky a tedy i dopravy na ní cca o půl metru ke druhé straně ulice Masarykova tedy o půl metru i směrem k nejfrekventovanějšímu chodníku v Častolovicích

* další zesílení vibrací u již dnes nákladní dopravou poškozených domů na této straně ulice jakož i nadměrného hluku a koncentrace zdraví škodlivých výfukových plynů zde

b) Nesouhlasíme s nahrazením stávajících dlažebních kostek na krajnici asfaltovým povrchem.

Toto řešení by znamenalo:
  • zemní práce (k zvýšení únosnosti této části silnice), které mohou poškodit stávající zde umístěnou starší kanalizaci a způsobit i další zhoršení stavu okolních přilehlých domů již dnes vlivem silné dopravy mnohdy popraskaných s možností jejich vlastníků domáhat se náhrady případně způsobené škody
  • zbytečné prodloužení délky doby opravy a tedy i krajně nevhodné dopravní situace, která v Častolovicích během opravy silnice I/11 bude
  • při údržbě v zimním období odstřikování směsi sněhu a
    posypové soli ještě více směrem na osoby na chodníku a na přilehlé domy
  • reálnou možnost budoucího přiblížení silnice I/11 až téměř k přilehlému frekventovanému chodníku tak, jak již to dokonce bylo navrhováno v původním návrhu projektu této opravy.

Závěrem upozorňujeme na to, že zastupitelstvem městyse dne 05.03.2015 odsouhlasené řešení způsobu opravy silnice I/11 - 4. etapa je změnou komunikace spojenou s přestavbou zemního tělesa, tedy stavbou (viz. § 1a) vyhl. č. 104/1997 Sb. MD ČR), která se dotýká práv občanů zde bydlících, kdy je v této věci oprávněný rozhodnout pouze příslušný správní orgán a to s možností opravných prostředků účastníků správního řízení.

Žádáme, aby zastupitelstvo městyse při svém novém rozhodování vycházelo i z našeho stanoviska a přijalo odpovídající rozhodnutí, které nebude v rozporu s naším stanoviskem.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama