PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ ROZSAH OPRAVY SILNICE I/11 ŘSD

19. dubna 2015 v 23:30 | ŘSD |  O dopravě
PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ ROZSAH OPRAVY SILNICE I/11 ŘSD 12.2.2015


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ID Formuláře: 564792
Evidenční číslo zakázky: 507653
Evidenční číslo formuláře: 7501010007653
Datum uveřejnění ve VVZ: 12.02.2015

II.4) Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Předmětem akce: "I/11 Častolovice, oprava silnice" je kompletní řešení opravy vozovkového souvrství na části průtahu městyse Častolovice. Jedná se o páteřní komunikaci silniční sítě ČR. Délka navržené opravy je cca 1,635 km. Začátek opravy silnice I/11 odpovídá provoznímu staničení silnice v km 75,255, tj. od spáry u fy. Orsil. Oprava silnice I/11 dále pokračuje přes nadjezd směrem do centra městyse. Konec opravy je ve staničení 76,890 na spáře před okružní křižovatkou. Na ni je napojena větev silnice II/321. Na základě diagnostiky vozovky je nutné rozdělit celý úsek na dva podúseky.
Na krajnicích jsou v intravilánu městyse žulové kostky, u kterých vykazuje povrch značné deformace. Vlivem deformací dochází rovněž ke špatnému odvodnění povrchu vozovky. Uliční vpusti jsou převážně umístěny v krajnicích. Plochy ze žulových kostek na levé straně (po směru staničení) od hasičárny až na konec úseku je nutné odstranit a nahradit je krytem z asfaltobetonu, který je vhodné provést až k obrubě. Na právě straně žulové kostky zachováme a provedeme rozšíření na šířku 2,50 m. V místě žulových kostek je nutné odstranit celou konstrukci z důvodu nedostatečné únosnosti a částečné absence podkladních vrstev. Po odstranění žulových kostek dojde k odtěžení podkladu, provedení podkladních vrstev a znovu položení žulových kostek na pravé straně. Na levé straně provedeme pouze odstranění žulových kostek, položíme podkladní vrstvy a provedeme kryt z asfaltobetonu.
Neustálý neutěšený stav v dotčeném úseku silnice I/11 zvyšuje nároky na údržbu a na financování drobných oprav v řešeném úseku.
Dále je nutné vyčistit uliční vpusti a prověřit komplexní odvodnění silnice I/11 ve zmíněném úseku. Odvodnění bude řešeno s městysem.
Nově bude vyznačeno VDZ na novém obrusném krytu vozovky. Přechod pro chodce, který je u odbočky k nádraží nebude zřízen. Přechod pro chodce před náměstím nebude obnoven. Zde odstraníme SDZ. Stavba nevyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ani výstavbu jiných souvisejících objektů.
DIO bude navrženo bez objízdných tras, provádění po půlkách, řízení provozu - regulovčíci. Předpokládaný termín realizace je stanovena na 3 měsíce - 07/2015 až 09/2015. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama