O besedě 27.4.2015

3. května 2015 v 21:00 | J.A. |  Názory občanů
Milí čtenáři této stati, ať jste kdokoli,

vím, jak je bez průpravy těžké vést schůzi, kde je možná stovka občanů, mluvit k nim jasně, srozumitelně a přesvědčivě a ještě k tomu vlídně, vstřícně, bez náznaku důležitosti své osoby. Takové nadřazenosti se myslím říká arogance. Vím, jak je obtížné nepodlehnout emocím z poznámek či nesouhlasných dotazů, jde-li o téma, na které existují nejméně dva, zato zcela opačné názory.

Kam tím úvodem mířím? K ohlédnutí za druhou velkou schůzí veřejnosti Častolovic dne 27.4.2015 v sále U Lva.
(Poznámka: schůze 3.3.2015 byla jen pro pozvané občany z části ulice Masarykova, proto ji nepočítáme, ta první se konala 24.2.2015 Na Hřišti)
Schůzi řídil starosta městyse, ale protože jsem už stará a seděla jsem až vzadu, slyšela jsem pouze, že nás pan předsedající vítá na besídce a že je rád, kolik se nás v tom krásném počasí sešlo. Dál asi hovořil o tématu schůze a poměrně dlouho, dobré dvě minuty, předával slovo prvému hostu, jímž byl Ing. Pavel Tichý, jak bylo uvedeno na pozvánce, kde také stálo, že jsme všichni srdečně zváni.

Ing. Tichý hovořil věcně, tématem byl navrhovaný obchvat, a pokud jsem porozuměla dobře, odnesla jsem si z toho, že nejpřínosnější pro nás bude navrhovaná jižní varianta s přeložkou E, která se snad domlouvá též s Kostelcem, a v cestě jí stojí pouze změna územního plánu, bez níž nelze skutečné práce začít. Ing. Tichý uklidnil i zastupitelku N., že 340 mil. na přeložku ul. Komenského jsou (silnice II/318).

Po odchodu hosta bylo slovo předáno panu Ing. Matysovi, autoru projektu na "opravu" nyní "rekostrukce" silnice I/11. Jeho vystoupení bylo předneseno klidně, srozumitelně i vstřícně, několikrát jsem slyšela, jak říká na dotazy z pléna:
"Ano, máte pravdu."
Byl ochoten připustit i nepříjemná zjištění, i když zůstal "na svém". Mně utkvěla informace, že dlažební kostky v okrajích zůstanou, neboť povrch musí být kvůli kanalizaci rozebíratelný
(Poznámka: obecní kanalizace a přivaděč na ČOV vede ale po levé straně - od hasičárny po náměstí. Po pravé straně vede jen kanalizace pro odvod dešťové vody),
že se vyrovnají nerovnosti i nesrovnalosti ve výškách, dojde k odstranění vzniku louží, a že zde bude jako první v části tohoto regionu položen nový asfaltový koberec takového složení, že tlumí hluk, takže se hlučnost zmírní o celou polovinu. Pak jsem dál nerozuměla, protože jsem slyšela údaj 70 decibelů, ale nevím, k čemu patřil, protože kdyby tohle byla ta zmíněná polovina, museli bychom, a hlavně občané Masarykovy ulice, denně strpět teď celých 140 decibelů, což nemůže být pravda. Alespoň vidíte, jak když člověk pořádně neslyší, nemá nic říkat, jelikož pak káže bludy. Ale Vy, co jste tam byli a slyšíte dobře, mne můžete opravit. Já jsem pak z celého vystoupení tohoto mladého odborníka nabyla dojmu, že projektant vyhověl přání městyse na nejvyšší možnou míru. Pamatuji si, že na první schůzi, 24.2.2015, byla řeč o "parkovacích místech na chodníku", ale nyní v podrobném výkladu popisu projektu tyto informace chyběly... Nebo jsem neslyšela?

Horší pocity jsem pak měla potom, kdy se řízení schůze vrátilo do rukou předsedajícího. Bylo patrné, že jen nerad přijal na vědomí petici 28 obyvatel Masarykovy ulice a jejich výhrady
(Poznámka: petice se týkala čtvrtého úseku, ve kterém má dojít k posunutí středové osy silnice až o jeden metr k levé straně v úseku od křižovatky u hasičské zbrojnice k náměstí), takže zcela pominul fakt,
že nešlo o petici - z a v r h u j í c í - opravu celkem.
Zato vyzvedl petici těch, kteří souhlasili bez výhrad.
(Poznámka: podpisy v počtu 49 byly sebrány z celé ulice Masarykovy, kde většina obyvatel ani ve čtvrtém úseku nebydlí, a možná ani netušili, co vlastně podepisují.)

Vždycky jsem měla zato, že moudrý vedoucí nesmí dávat tak zřetelně najevo své záporné pocity, protože jde o nás, o občany, kteří máme před zákonem stejná práva i povinnosti. A že skutečný profesionál nemůže občanovi přikazovat, kde má parkovat, když se ukáže, že v novém projektu bude parkování zmíněnému občanu znemožněno.
(Poznámka: zhoršení potvrdil i projektant pan Matys a to jsem slyšela jasně.)

Předsedající podle mého soudu se také nemůže utíkat ke zkreslování skutečnosti, abych tu nemluvila přímo o lži. K té po mém soudu došlo v závěru schůze po vystoupení opoziční zastupitelky, že jim nebyly poskytnuty informace včas, respektive nebyly žádné. Předsedající hned nato schůzi ukončil. Ostatně bylo načase, 2 a půl hodiny bylo až až. Příspěvků, a trefných, podložených, věcných tam zaznělo několik, leč vzbudily u předsedajícího evidentní nevoli a nechuť odpovídat, zatímco vystoupení pochvalná - asi dvě - byla přijata s viditelným potěšením.

Ale mně to nedalo a šla jsem se předsedajícího zeptat, zda zastupitelky lžou. Byla to asi ode mne troufalost, a nemohlo to skončit dobře. Jak už předsedající i dříve několikrát předvedl, nemá diskuze rád. Mne pozval na Úřad, že mi to tam vysvětlí, a protože jsem chtěla znát odpověď na tak triviální otázku hned, odmítla jsem. Slovo pak dalo slovo, o čemž možná ještě uslyšíte, a pan předsedající se dopustil dalšího hrubého zkreslení, které je dokonce v rozporu se zveřejněným zápisem z Rady 9.2. t.r., takže jsme se rozešli bohužel ve zlém. Já sice z dálky špatně slyším, ale zkreslování skutečnosti, které se v běžné řeči říká "lež", to tedy nesnesu. Mýlit se můžeme úplně každý, každý máme chyby či něco, co se druhému nemusí líbit. Ale je úžasné, když ty chyby uznáme, omluvíme se za ně a je všechno v pořádku. Neustálé nasazování psí hlavy a neschopnost mluvit rovně, byť je pravda někdy nepříjemná, to bychom pěstovat neměli. A už vůbec ne, chceme-li vystupovat jménem obce, zastupovat ji a být v jejím čele. To si my občané, ať jsme jacíkoli, vážně nezasloužíme. Jsem moc zvědavá, kdo se ale zaslouží o to, abychom v Častolovicích nebyli už od srpna loňského roku takhle rozděleni. A že jsme, to se taky na té schůzi ukázalo. Víte, že kdyby tam byl někdo odjinud, poznal by to hned?
Jak?
Podle potlesku. Tleskalo se pokaždé jindy, protože něčemu jinému a v jiném konci sálu. Dá to práci, domluvit se.
Nebo že by chyběla dobrá vůle? Možná.
Ale ta musí být přítomna na obou stranách rovným dílem. Nebo ne?

Jana Albrechtová
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama