Veřejná beseda o dopravě konaná dne 27.4.2015

6. května 2015 v 20:00 | FR. |  O dopravě

Veřejná beseda o dopravě konaná dne 27.4.2015


Zřejmě v duchu lidové moudrosti, která praví "do třetice všeho dobrého" (anebo zlého?), a s ohledem na události posledních týdnů se vedení městyse Častolovice rozhodlo uspořádat v pořadí již třetí besedu pro občany, která se týkala dopravní situace v městysi. Tentokrát byly využity prostory sálu U Lva, snad aby se neopakovala situace z únorové besedy, kdy si přítomní v útulné hospodě Na Hřišti neměli kam sednout. Na programu se znovu objevila tři horká témata, která nenechávají Častolováky v klidu, neboť v brzké budoucnosti výrazně ovlivní život každého z nich, a to rozvoj průmyslové zóny Kvasiny, obchvat I/11 a rekonstrukce silnice I/11 v ulici Masarykova. Příchozí občané jistě s povděkem kvitovali, že vedení městyse požádalo o přítomnost na besedě i osoby nejpovolanější. Pozvání přijali Ing. Pavel Tichý, vedoucí Centra průmyslových zón, a Ing. Matys, projektant rekonstrukce silnice I/11 v ulici Masarykova.

Po zběžném úvodu a představení hostů se slova ujal Ing. Tichý. Ten pohovořil nejprve o chystaném rozvoji prům. zóny Kvasiny, který zahrnuje zejména rozvoj regionální infrastruktury a také očekávanou podporu zaměstnanosti. V rámci rozvoje infrastruktury se podrobněji věnoval připravovanému obchvatu Častolovic a podělil se s přítomnými o nejčerstvější poznatky týkající se tohoto projektu. Mimo jiné potěšil občany Častolovic informací, že jednal s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury a nad rámec vládního rozhodnutí se dotázal na možnosti realizace obchvatu I/11. Dostalo se mu odpovědi, že pokud je obchvat již zahrnut v ÚP Častolovic, je třeba se obrátit na ŘSD, což Ing. Tichý učinil. Ředitel ŘSD p. Novotný mu potvrdil, že již mají vypracovanou studii a že lze zahájit příslušné kroky, které jsou nezbytné v přípravné fázi takového projektu, tedy potřebná dokumentace, výkup pozemků, apod. V souvislosti s tím se Ing. Tichý zmínil také o variantě E, kterou považuje za velmi dobrou, ale protože není zahrnuta v ÚP, má obchvat I/11 zhruba rok a půl náskok. Proto jsou momentálně nejdůležitější jednání s Kostelcem nad Orlicí, která by měla vyústit v zakreslení varianty E do ÚP. Toto je zásadní krok, jelikož, jak Ing. Tichý několikrát zdůraznil, všechny projekty musí být vždy v souladu s ÚP.

Dříve než byl mikrofon předán druhému přítomnému odborníkovi, učinil starosta krátky úvod pro nejžhavější téma programu - rekonstrukci silnice I/11. Připomněl, že v minulých dnech spatřily světlo světa dvě petice, které reagovaly právě na chystanou rekonstrukci. Starosta však chybně uvedl, že zatímco signatáři první petice byli proti rekonstrukci, druhá byla naopak pro. Každý, kdo si přečetl onu petici, která se týkala jenom 4.úseku od hasičárny po náměstí a která má dle vedení městyse "zhatit" chystanou rekonstrukci, dobře ví, že 28 signatářů v žádném případě není proti opravě. Pouze nesouhlasí s posunutím středové osy komunikace I/11, a tedy i dopravy po ní k žádné ze stran ulice Masarykova, s vybudováním parkovacího pruhu na pravé straně směrem od nádraží a s nahrazením stávajících dlažebních kostek na krajnici asfaltovým povrchem. Dále použil starosta slovní spojení "větší petice", myšlena pravděpodobně druhá petice, kterou podepsalo více lidí. Tady je ale potřeba uvést, že zatímco za účelem podepsání první petice byli osloveni pouze vlastníci nemovitostí v úseku od hasičárny po náměstí, druhou petici podepisovali občané žijící podél celé ulice Masarykova.

Poté už se ke slovu dostal Ing. Matys a pustil se do obhajoby projektu. Vysvětlil, že zadavatelem akce bylo ŘSD HK jako investor a že hlavním požadavkem byla změna živičného povrchu a vyřešení dopravní situace. V neposlední řadě bylo také třeba zajistit snížení hladiny valivého hluku pomocí speciálního asfaltového koberce. V úseku od nádraží po hasičárnu k žádným dramatickým změnám nedojde. Přechod u nádraží bude posunut, protože ten stávající již nemá odpovídající parametry a není dostatečně viditelný. Na pravé straně směrem od nádraží budou vjezdy k nemovitostem zachovány a parkování umožněno, ovšem ne tak systematicky jako doposud. Jako ochrana chodců budou sloužit obruby a palisády. Vlevo je počítáno s dvoulinkou z kostek. Zároveň se projektant zabývá také nevyhovujícím přechodem naproti knihovně. Nejproblematičtějším úsekem je ten od hasičárny po náměstí, který zapříčinil vznik obou petic. Tady se projektant při obhajobě své práce řádně zapotil a otázkou je, zda přítomné svou argumentací skutečně přesvědčil. Vysvětlil, že dojde pouze k mírnému posunutí osy vozovky. Kvůli bezpečnosti se vymezí parkování pouze na pravé straně směrem od nádraží, tedy ve vnějším oblouku, kde jsou stojící auta lépe viditelná. Dále se zúží jízdní pruhy na 3,5m, což by prý mělo vést ke zklidnění provozu. Přechod před náměstím také neodpovídá požadovaným parametrům , proto se rovněž plánuje jeho posunutí. Další úpravy už byly v režii vedení městyse Častolovice, které trvalo na zřízení čtyř přechodových míst a také na úpravě náměstí, kde by měla v prostoru před trafikou vzniknout autobusová zastávka, což ale výrazně omezí provoz trafiky, neboť řidiči tranzitní dopravy zde přijdou o možnost zastavení za účelem nákupu. Nejedná se v tomto případě o likvidaci místních živnostníků? A kde se budou otáčet autobusy jedoucí od Rychnova n.K. do Kostelce n.O.? Konkrétně tato otázka Ing. Matyse velice zaskočila, protože dle jeho slov nebyl o problematice autobusů vůbec informován. Co se týče avizovaného zřízení parkovacích míst na chodníku před vybranými nemovitostmi, o tom se projektant ani slovem nezmínil.

Že by se to nelíbilo Policii ČR?

V následujících minutách už přišly na řadu dotazy občanů. Pan V. připomněl, že nyní před svým domem parkuje zcela v souladu se zákonem, což po provedené rekonstrukci možné nebude. Ing. Matys sice uznal, že to s parkováním bude obtížnější, nicméně objasnil, že při zpracování projektu musel zohlednit spoustu jevů a nemohl se striktně řídit pouze jedním z nich. Navíc zmínil, že parkovací pruh vpravo odpovídá českým normám a varoval, že má informace od Krajské dopravní policie, která v případě ponechání parkování na obou stranách zvažuje umístění dopravního značení "Zákaz zastavení" nebo "Zákaz stání". Kromě toho projektant také zjišťoval možnost zúžení jízdních pruhů na 3m, ale i tam se setkal s nesouhlasem Policie ČR. Starosta vyhodnotil dotaz pana V. jako požadavek sobeckého parkování a doporučil mu parkovat v ulici Husova..... Občan F. poznamenal, že po rekonstrukci v roce 1968 bylo též možné parkovat všude a připojil názor, že kdyby se střed vozovky zachoval, bylo by to možné i teď. Na to reagoval trochu podrážděně starosta a upozornil, že důsledkem obou petic je změna na stavební řízení, tudíž mají vlastníci nemovitostí právo do rekonstrukce zasahovat a v krajním případě ji mohou i zablokovat. ŘSD potom ztratí zájem rekonstrukci provést a časem dojde ke změně silnice na místní komunikaci, jejíž opravu si bude muset v případě potřeby hradit městys sám, na což nebude mít dostatek finančních prostředků. Může ale k takové změně tak snadno dojít? Nemusel by být nejprve vybudován obchvat Častolovic? Nakonec zdůraznil, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu. Jaký je ale ve skutečnosti poměr spokojených a nespokojených občanů, to bohužel nikdo nezjišťoval. Dotazy dalších občanů byly neméně zarážející a zamotaly hlavu i přítomnému projektantovi. Občané M. a Ř. například vyslovili domněnku, že by se v úseku před Mrázovými mělo zákázat parkování úplně, především kvůli výhledu při výjezdu od hasičárny. Kde ale potom mají parkovat občané žijící naproti, když jim bude zároveň znemožněno parkování před jejich domem? Občanka B. připomněla, že výměnu kostek požadovaly již obě bývalé starostky a zeptala se, zda je bezpečnost skutečně jediným kritériem celé rekonstrukce. Pan Ř. vyjádřil názor, že pokud bude v dohledné době realizován obchvat (pozn. Starosta pravil: "Obchvat už je skoro zařízen."), není rekonstrukce v tomto rozsahu nutná. Navíc poukázal na nešťastné jednání vedení městyse, které nejprve plánuje, rozjede akci a potom se ptá občanů a vyhrožuje. Starosta odvětil, že se jim dostal do rukou už hotový projekt..... Pí N. zajímalo, zda je rozumné zužovat jízdní pruhy, když se momentálně všude rozšiřuje, a jak to bude s průjezdem sanitek a hasičů. Ing. Matys občany ujistil, že auta se v případě potřeby pohodlně vyhnou. Otázku zimní údržby řešil pan V., ale i jemu bylo sděleno, že s tím nebude žádný problém. Pí K. se ještě snažila uvést na pravou míru záležitost s první peticí, která v žádném případě nebyla proti opravě. V závěru čím dál bouřlivější diskuze se ke slovu dostal pan D. Shrnul vše řečené a znovu upozornil na posunutí silnice blíže k nejfrekventovanějšímu chodníku v Častolovicích. Zároveň požádal vedení městyse a projektanta o opětovné zvážení zamýšlené rekonstrukce ve smyslu návrhů obsažených v první petici.

Následovalo ještě několik drobných dotazů a připomínek, po kterých byla beseda náhle ukončena, a proto se znovu našlo několik občanů, kteří se o prostor v diskuzi hlásili marně. Jestliže bylo jejím cílem zklidnit emoce a dohodnout konečné řešení, jak pravil Ing. Matys v úvodu, pak se beseda úplně minula účinkem. Emoce se naopak ještě více rozjitřily. Zároveň je nad slunce jasné, že k žádným změnám v projektu už nedojde, neboť, jak uvedl starosta, vedení městyse plně stojí za navrhovaným řešením. Pokud se to někomu nelíbí, musí se s tím nějak poprat a v žádném případě by se neměl pokoušet zhatit veřejně prospěšnou stavbu. A že ono řešení je minimálně pro obyvatele jedné strany silnice krajně nepohodlné a nepraktické? Nesmí být přeci sobečtí a musí být rádi, že po rekonstruci se bude městys pyšnit krásnou upravenou silnicí, která jeho obyvatelům zpříjemní život, i když, pravda, asi ne všem.........
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama