I takové věci se dějí

2. června 2015 v 22:30 |  O škole

I takové věci se dějí


Že je škola základem života, to ví asi každý. Ale že se může škola stát jádrem neskutečně vyhroceného a uměle přiživovaného sporu v tak malé obci, jakou jsou Častolovice, nad tím už zůstává rozum stát. Ani sebelepší scénárista by nevymyslel to, co se rodí v hlavách hlavních protagonistů celé frašky. No, posuďte sami.

Pravděpodobně není nutné sáhodlouze omílat, co rozpoutalo ten nedůstojný a především bezdůvodný hon na častolovickou školu. Konkurz a následná výměna vedení v roce 2012 už byly komentovány mnohokrát a pro zasvěcené už by bylo opakované vysvětlování přinejmenším únavné. Kdo je ale neunavitelný a vytrvalý, o tom není pochyb. Je to bohužel několik zhrzených duší, které se do dnešního dne nesmířily se jmenováním Mgr. Bc. A. Bačíkové do funkce ředitelky školy. Počítá se mezi ně jednak několik málo rodičů, kteří svými neustálými absurdními stížnostmi přidělávají práci a starosti vedení školy, respektive učitelům, a jednak skupinka pedagožek místní ZŠ, slovy tři, které jsou ve své odsouzeníhodné anabázi vydatně podporovány ještě dvěma svými dnes již bývalými kolegyněmi, z nichž jedna pro tento pošetilý boj momentálně obratně využívá nabyté pozice v místní politice. Cílem jejich urputného snažení je odvolání současné ředitelky školy. Jakýmsi hnacím motorem je potom pomsta za ztrátu výsadního postavení, kterého si všechny užívaly za bývalého vedení. Mít stejná práva a povinnosti jako zbytek pedagogického sboru je prostě pod jejich úroveň. A tak už zkusily ledacos. A jelikož těchto pět dam neuspělo s četnými stížnostmi na své nadřízené u různých kompetentních institucí, jakými jsou např. ČŠI či Inspekce práce, rozhodly se ke kroku nejzoufalejšímu, totiž podat na ředitelku školy trestní oznámení. Jeho podstata nechť raději zůstane tajemstvím, beztak je jen těžko uvěřitelná a realitě na hony vzdálená. Jak asi rozumně uvažující člověk odtuší, přestupková komise konaná dne 28.4.2015 rozhodla v neprospěch stěžovatelek a smetla celé nesmyslné obvinění ze stolu.

Je až s podivem, k jak ostudným činům se uchýlí člověk toužící po pomstě. Jednoho až napadá, zda takoví lidé nejsou třeba nešťastní v osobním životě a nevybíjí si prostřednictvím takového chování svůj vztek na zbytku společnosti. Ať už je to jak chce, nezbývá než doufat, že ony dámy se ze svého zaslouženého neúspěchu poučily a pro příště si dobře rozmyslí, do čeho se pustí. I když, kdo chce kam…….

Většina pedagogických pracovníků ZŠ Častolovice
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama