Vybrat či nevybrat ZŠ a MŠ Častolovice?

15. června 2015 v 17:00 |  Názory občanů

Vybrat či nevybrat ZŠ a MŠ Častolovice?


Fámy jsou pravděpodobně nejrychleji se šířícím druhem informací, jejich původ je vždy pochybný, a tudíž jejich důvěryhodnost by měla býti nulová. Vůbec nejhorší je ale případ, kdy jsou takové lživé fámy vypouštěny do éteru jedinci, kteří se rozhodli někomu nebo něčemu záměrně škodit. Přesně to se děje častolovické škole. Kvůli cíleně šířeným, místy až hororovým, zkazkám o tom, v jak strašném úpadku se škola nachází, mají prý rodiče z okolních obcí Častolovic obavy přihlásit své děti do první či šesté třídy tohoto vzdělávacího zařízení. Důvodem má údajně být především nekompetentnost současného vedení. Ať už je to jak chce, nebylo by lepší informovat se přímo u zdroje a přesvědčit se na vlastní oči?

O dobré, respektive špatné jméno školy se většinou postará úspěšnost žáků při přijímacím řízení na střední školy, gymnázia a odborná učiliště, popřípadě umístění žáků školy v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. ZŠ a MŠ Častolovice musí ale v poslední době čelit tolika intrikám nejen ze strany některých rodičů, ale i bývalých pedagogů, že si trochu té obhajoby a objasnění některých dezinformací rozhodně zaslouží.

Výměna vedení školy v roce 2012 určitě nepřinesla žádné dramatické změny, či dokonce strmý propad ve fungování, jak se to někteří jedinci s hysterií v hlase snaží barvitě vylíčit. Škola i nadále bez problémů vzdělává žáky, pedagogové se stále snaží dělat maximum pro to, aby byl výchovně-vzdělávací proces co možná nejefektivnější, a vedení školy ze všech sil bojuje o to, aby žáci i pedagogové pracovali v co nejkomfortnějších podmínkách, což se jim bezesporu daří. Stačí školu navštívit a prohlédnout si ji a každý ihned zaregistruje, jak moc se zlepšilo její vybavení. Skříňky v šatnách, interaktivní tabule ve třídách, krásný nový nábytek, který postupně ve třídách nahrazuje staré rozvrzané skříně, nová školní knihovna, moderní interaktivní jazykové učebnice, vylepšená sborovna, a tak by se dalo pokračovat. To vše je zásluhou současného vedení a za to jim patří velký dík. Vždyť je to právě paní ředitelka a její zástupkyně, které krom jiného neúnavně shánějí dotace a sponzorské dary, a škola tak díky jejich odhodlání a trpělivosti získala touto cestou již bezmála 700 000 Kč a o dalších více jak 500 000 Kč je aktuálně zažádáno.

Výsledky přijímacího řízení mluví také samy za sebe. Ve školním roce 2013/2014 bylo úspěšně přijato 100% žáků - 7 na gymnázia, 10 na střední školy a 9 na střední odborná učiliště. I v letošním školním roce dokázali žáci při přijímacích testech úspěšně prodat získané znalosti a dostat se tak na vysněnou školu. Žáci častolovické školy jsou totiž vždy kvalitně připraveni a zpětná vazba od středoškolských pedagogů je zpravidla velmi dobrá. Úspěchy v soutěžích a olympiádách také stojí za zmínku - 1., 2. a 3. místo ve Fyzikální olympiádě, 1.místo v oblastním a 4. místo v regionálním kole pro hlídku mladých zdravotníků , 1. 2. a 4. místo mladých zahrádkářů, 1., 2. a 3. místo floristika-aranžování, 3. místo v okresním kole Pythagoriády i Matematického Klokana, 4. místo v okresním kole Dějepisné olympiády, 1. místo jednotlivce v okresním kole dopravní soutěže a to ještě zdaleka není všechno, výčet dalších nádherných umístění by mohl pokračovat.

Závěrem je třeba říci, že ZŠ a MŠ Častolovice je normálně fungující vzdělávací subjekt, kam mohou rodiče s klidným svědomím své děti posílat a ještě být hrdí na jejich nepřehlédnutelné úspěchy.

Spokojené maminky dětí ZŠ a MŠ Častolovice

VÝZVA - NAJDOU SE I DALŠÍ SPOKOJENÉ MAMINKY, KTERÉ BY SE POD TENTO ČLÁNEK PODEPSALY?
NAPIŠTE NÁM NA EMAIL: castolovicky.blog@seznam.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama